Ud over magnetiske legeringer forhandler Dovitech en række special legeringer med uovertrufne egenskaber.

Miljøvenlig køling med CALORIVAC®

CALORIVAC® er en magnetokalorisk legering, der muliggør energiomdannelse i fast tilstand, såsom magnetisk køling. Det gør det muligt for ingeniører at opbygge gasfri magnetisk køling ved hjælp af magnetokaloriske legeringer som aktive materialer.

Fordele:

• Muliggør design af miljøvenlige, gasfri køle- og klimaanlæg.
• Fremtidssikker teknologi uden lovgivningsmæssigt pres på slutbrugeren.
• Ikke-giftig, omkostningseffektiv magnetokalorisk legering til magnetisk køling
• Alternative anvendelsesområder er direkte omdannelse af lavkvalitets spildvarme til elektricitet.

CALORIVAC
VACOTHERM® et termoelektrisk materiale, der anvendes til direkte konvertering af varme til elektricitet.

En betydelig del af den energi, vi bruger i dag, går tabt i form af varme, hvad enten det er i computere, biler eller kraftværker. Termoelektriske materialer omdanner spildvarme direkte til elektricitet, de bruges til recirkulation af udstødningsgas i biler eller tunge køretøjer, genvinding af spildvarme i industrien eller til at øge effektiviteten i kraftvarmeværker.

Fordele:

• Matchende termisk ekspansionskoefficient for lave termiske spændinger.
• Høj temperaturstabilitet.
• Høj mekanisk styrke.
• Høj modstandsdygtighed over for oxidation.
• Skalerbar fremstillingsproces.
• Hf-fri intermetalliske forbindelser, rigelige råvarer forekomster.

VACOTHERM

VITROBRAZE® Amorft loddefolie.

Amorfe VITROBRAZE® folier anvendes som 100% metalliske fyldstoffer i lodningsprocesser. De forskellige kvaliteter i VITROBRAZE er optimeret til sammenføjning af blandt andet stål og rustfrit stål, nikkel og koboltlegeringer eller kobber og messinglegeringer. VITROBRAZE-produkter fås som folie materiale og kan tilpasses i geometri.

Fordele:

• 100% metalisk, duktil, fleksibel.
•  Folier og præforme er enkle at bruge i automatiseret production.
• Opretter ensartede, stærke og lækagefrie samlinger med en enestående kvalitet.
• Brug af folier og præforme reducerer affald og forbedrer produktionseffektiviteten.

Special-legeringer

Yderligere special legeringer:

Vacozet® 258
Magnetisk halvhård legering, f.eks. til ben i bistabile relæer.

Crovac® 12/500
Duktil permanent magnet materiale, f.eks. som en geometrisk optimeret stangmagnet til positionssensorer.

Nivaflex® 45/5 and 45/18
Med ekstrem høj styrke, f.eks. til hovedfjedre i mekaniske ure og drejetappe til vandmålere og motorer i mindst skala.

Duratherm® 418
Som et implantatmateriale til tandbøjler.

Duratherm® 600
Som korrosionsbestandige fjedre – f.eks. i den kemiske industry.

Duracon® 17a
Som et kontaktfjedermateriale – f.eks. til test tips og temperaturbestandige connector enheder.

Thermelast® 4002
Som en konstant modul legering, f.eks. til positionerings sensorer.

Vacovit®
Legeringer til brug i mange typer projekter – f.eks. til et reed relæ.

Vacon® cf 25
Med meget høj elektrisk ledningsevne til brug i højstrøm applikationer.

Vacon® 11
Til brug i halvlederteknik – f.eks. dioder, transistorer, IC’er osv.

Leveringsformer:
Tråd ø 0.2 – 3 mm
Dybtrukne emner
Dele, f.eks. afskårne og slutglødede stifter.

Menu